สาหร่ายทะเล (Seaweeds)

หญ้าทะเล (Seagrass)

ฟองน้ำ (Sponges)

ปะการัง (Corals)

หนอนตัวแบน (Flatworms)

หนอนริบบิ้น (Ribbon worms)

Fan worms & Tubeworms

เพรียง (Barnacles)

กุ้ง กั้ง และปู (Decapods)

ทาก หอย และปลาหมึก (Molluscs)

เม่นทะเล ดาวทะเล และปลิงทะเล (Echinoderms)

แอสซิเดียน (Ascidians)

ปลา (Fishes)