1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Atergatis integerrimus (Lamarck, 1818)

ชื่อสามัญ (Common name): ปูใบ้หลังเต่าแดง (Red egg crab)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): เรืองฤทธิ์ พรหมดำ (Rueangrit Promdam)

รหัสอ้างอิง: PK_CB1

PK CB1 1 completed

 

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Xanthias lamarckii (H. Milne Edwards, 1834)

ชื่อสามัญ (Common name): ปูใบ้ลามาร์ค (Lamarck's rock crab)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): เรืองฤทธิ์ พรหมดำ (Rueangrit Promdam)

รหัสอ้างอิง: PK_CB2

PK CB2 1 completed

 

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Leptodius affinis (De Haan, 1835)

ชื่อสามัญ (Common name): ปูใบ้กระดองพัด (Common rock crab)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): เรืองฤทธิ์ พรหมดำ (Rueangrit Promdam)

รหัสอ้างอิง: PK_CB3

PK CB3 1 completed