1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)

ชื่อสามัญ (Common name): โรติเฟอร์ (Rotifer)/หนอนจักร

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): L. quadridentata is easily distinguished by the presence of a pair of curved, elongate projections medially on the dorsal head aperture margin (Segers, 1995).

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ (Dr.Phuripong Meksuwan)

รหัสอ้างอิง: PK_RF1

PK RF1 1 completed