1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): 

ชื่อสามัญ (Common name): 

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): 

รหัสอ้างอิง: PK_NT1

PK NT1 1 completed