การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Porifera

    Class Calcarea

    Class Demospongiae

    Class Hexactinellida

    Class Homoscleromorpha